Philosophy

Independence and Interdependence

On how we affect each other

Advertisements
Philosophy · Social Influence · Tiếng Việt

Thông minh hay tử tế?

Tối qua Trương Anh Ngọc, phóng viên của Thông Tấn Xã Việt Nam tại ý có nói Đó là một câu nói ngắn gọn không kèm ngữ cảnh, không có giải thích của khổ chủ nên mỗi người có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau mà để bàn luận sâu hơn cần hiểu Thông minh… Continue reading Thông minh hay tử tế?