Philosophy · Social Influence · Tiếng Việt

Thông minh hay tử tế?

Tối qua Trương Anh Ngọc, phóng viên của Thông Tấn Xã Việt Nam tại ý có nói Đó là một câu nói ngắn gọn không kèm ngữ cảnh, không có giải thích của khổ chủ nên mỗi người có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau mà để bàn luận sâu hơn cần hiểu Thông minh… Continue reading Thông minh hay tử tế?

Social Influence

Why do we like quotes that much?

Why do we like quotes that much? Quotes which are sometimes invalid, most of the time vague. Quotes are catchy & condensed. Likable sound bites. Easy to remember and refer. Affirmative. Like a dose of validity we need to hear from supposed to be life coaches. We don’t like to analyze quotes because if we… Continue reading Why do we like quotes that much?

Social Influence

HCM or Sai Gon – what’s the point?

A map showing a comparison of HN and HCMC, and from then, a never-ending topic of Sai Gon this and Sai Gon that. Many also take pleasure in immersing in a Sai Gon in the past, an elegant and prosperous city that even Singapore ex-president admired before, let’s say “Communism comes and destroys everything”. I… Continue reading HCM or Sai Gon – what’s the point?